Buďte vidět se světelnou reklamou

Myslíte, že když zapadne slunce, tak nemusí být vaše společnost vidět? Tak všechno je jinak. Obzvlášť pokud jste společnost, která funguje i večer – to znamená restaurace, hospody apod. Právě pro vás je důležitá světelná reklama. Protože právě díky ní budete vidět, i když ostatní společnosti ne. A proto většina lidí zamíří právě k vám a nebudou mít problém si užít klidné večerní posezení.

světelná reklama formou nápisu

Pokračovat ve čtení

Nabírejte svalovou hmotu

Víte, co znamená ektomorf? Nemusíte se bát žádné invaze nebo robotů – jedná se o člověka, který má příliš rychlý metabolismus. Takovýto lidé většinou potřebují gainery na to, aby dokázali aspoň trochu přibrat. Většinou je berou sportovci, protože při náročném cvičení spálí všechny své kalorie.

gainery

Pokračovat ve čtení

Pravidla a doporučení proti křečovým žilám

laser

Trápí polovičku populace. Křečové žíly se přitom dají porazit. Alespoň částečně. Je potřeba ovšem dodržovat základní pravidla.

Křečové žíly (neboli varixy) na dolních končetinách jsou typické pouze pro člověka. U zvířat se nevyskytují. Jejich příčinou jsou změny ve způsobu života – vzpřímený postoj člověka a sezení na židli. V kulturách, kde neznají sezení, se křečové žíly téměř nevyskytují. Ve vyspělých zemích vznikají u většiny dospělé populace, častěji se vyskytují u žen než u mužů.

Pokračovat ve čtení

Jak správně určit strategii?

Úkolem strategického managementu je, aby určil nejen strategii podniku, kterým směrem se bude ubírat, ale také strategii obchodu, výroby, propagace a dalších částí společnosti. Jedná se o specifickou činnost, které předchází analýzy, prognózy či jiné výzkumy. Strategie výroby odpovídá na otázky spojené s výrobou – kolik výrobků, jak vyrábět, jakou kvalitu, sezónní výkyvy, jaké náklady apod. Důležité je v této fázi poznat svou cílovou skupinu a přizpůsobit produkt co nejvíce jejím potřebám. Pokud v této fázi předběhnete konkurenci, zabezpečí vám výborné postavení na trhu.

Pokračovat ve čtení

Jak se vypořádat s krizí?

crisisVe společnosti, v přírodě i ve výrobních procesech není možné vyloučit vznik krizových jevů, které se negativně odrážejí na existenci lidstva a jeho rozvoji. Když není možné vyloučit krizi z každodenního života, je nutné hledat cesty a postupy, jejichž úlohou je minimalizovat vzniklé škody a zabránit ztrátám na životech i na majetku. Krize se nevyhýbá ničemu a nikomu – proto jde i o běžný jev v podnicích. V minulosti se ale krize nejčastěji vyvíjeli pomalu a většinou bylo možné pomocí profesionálně vedeného plánování krizím zabránit nebo otupit jejich účinky. V posledních letech se výrazně změnil charakter krizových situací, a proto jsou potřebné nové aktivity – například prevence krizí jako nástroj na jejich zvládnutí. Cílem předmětu krizový management je obeznámit studenty s postavením krizového managementu, pomoct zorientovat se v problematice analýzy krizových situací, formulování strategií a implementace navrhovaných řešení.

Pokračovat ve čtení